Hírek - Dr. Kovács József

A füzesgyarmati megemlékezésen vett részt Kovács József

A füzesgyarmati megemlékezésen vett részt Kovács József
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szerveztt megemlékezést Füzesgyarmat város önkormányzata, amelyen Kovács József is részt vett.
Az országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a forradalom nem volt hiába való, mert a szabadság szelleme akkor is győzedelmeskedett az elnyomás felett a kegyetlen megtorlások ellenére is. "Ezzel más népeknek is megmutattuk, hogy lehetséges szembeszállni a nálunk sokkalta erősebb hatalmakkal is." 1956-os forradalom és szabadság 60. évfordulója - Füzesgyarmat

"Köszönettel és hálával tartozunk ’56 hőseinek hazaszeretetükért, tiszta, áldozatos küzdelmükért.”Kifejtette, hogy a magyar lélekhez hozzátartozik a szabadságszeretet: mindig is készek voltunk és vagyunk harcolni a szabadságért, a nemzeti függetlenségért. A forradalmat világtörténeti eseménynek nevezte, majd hozzátette, hogy a mi feladatunk, hogy az '56-os hősöket az őket megillető helyre kerüljenek a nemzeti emlékezetben. Párhuzamot vont 1956. október 23-a és 2016. október 2-a között, mivvel akkor is és most is kiálltunk a nemzeti szuverenitásunkért./T.D.