Hírek - Dr. Kovács József

A magyar föld Magyarországé! - Dr. Kovács József közleménye a Földtörvénnyel kapcsolatban

A magyar föld Magyarországé! - Dr. Kovács József közleménye a Földtörvénnyel kapcsolatban

A Parlament végre megalkotta az új földtörvényt, mellyel a gazdák olyan, lassan több évtizedes igényének tett eleget, amely garantálja, hogy a magyar föld magyar gazdák tulajdonában, illetve a Magyar Állam tulajdonában marad.
A törvény még épp időben, szinte az utolsó előtti pillanatban született meg azért, hogy megvédje a magyar földet, a magyar embereket attól a kiszolgáltatottságtól, amely 10 hónap múlva (2014. május) bekövetkezik, amikor vége lesz a külföldiek földvásárlási moratóriumának.

A hazai föld védelmére ez a törvény a legnagyobb garancia. Megfelel az uniós elvárásoknak, de megnehezíti azt, hogy a föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön.

Garantálja, hogy a magyar termőföldet magyar gazdák fogják megművelni. A helyben lakó, földműveléssel élethivatásszerűen foglalkozó gazdák és családi gazdaságok lesznek a fő kedvezményezettek.

Dr. Kovács József


Cél a családi gazdaságok számának növelése és a nagybirtokok visszaszorítása, hogy a mostani  50-50%-os arány 80-20%-os arányra változzon. Vagyis, a magyar földek legalább 80%-a végre kis családi gazdaságokat szolgáljon, és legfeljebb 20%-a legyen nagybirtok.

Rendkívül nagy jelentőséggel bír, hogy a Kormány egy modernebb kivitelben ismét a családi gazdaságokat, illetve gazdálkodókat hozza kedvező helyzetbe.

Mindezt a Fidesz-kormány 1998 és 2002 között már egyszer hatékonyan végrehajtotta, de jött a hazaáruló Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormány 8 éves garázdálkodása, amely ismét a nagytőkének, a zöldbáróknak, a külföldi off-shore lovagoknak biztosított a magyar gazdálkodókkal szemben mérhetetlen előnyt, mérhetetlen profitot, amit természetesen gyorsan, láthatatlanul, láthatatlan adóparadicsomokba, szoci módra kiszivattyúztak az országból.

A baloldal mindent megtesz annak érdekében, hogy a földügyet politikai támadásra használja fel. Tulajdonképpen nincs is mit csodálkozni rajta: az új földtörvény egy korszak végét jelenti. A baloldal a nagybirtok-politikát és a nagybirtokosok érdekeit képviseli. Az új földtörvény jelentősen keresztülhúzza a Gyurcsány-Bajnai szövetség számításait. Ha rajtuk múlna, a magyar föld alkotmányos védelem nélküli szabadpréda lenne.

Ez a törvény radikálisan visszaszorítja a nagybirtokot.

Garantálja azt, hogy a zöldbárók helyett magyar földművesek; a nagybirtokok helyett családi gazdaságok; a külföldi spekulánsok helyett magyar gazdák lesznek mostantól a fő kedvezményezettek. Ez az új földtörvény lényege.

A törvény több, mint egy éven keresztül széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetésen ment át.

A jogszabály több ütemben lép hatályba: egy része december 15-én, a többi rendelkezés 2014. január 1-jén, majd március 1-jén és május 1-jén.

Meggyőződésem, hogy az új magyar földtörvény kizárólagosan magyar gazdák, a Magyarországon

mezőgazdaságból élő családi gazdálkodók érdekét és megélhetését fogja biztosítani.

Sok minden mellett, de talán az ország legfontosabb területén elérkeztünk arra a pontra, amikor reménykedhetünk, sőt egész biztosan így lesz; Európa éléskamrája, a magyar mezőgazdaság újra gőzerővel működni fog, és az országnak, a magyar gazdaságnak egyik legfontosabb húzóágazata lesz.

A vidéken élő gazdák azt fogják tenni, amihez értenek. Földet művelnek, sertést, szarvasmarhát és egyéb haszonállatokat fognak tenyészteni, ami magával hozza azt az állapotot, hogy a szocialisták által tudatosan szétvert élelmiszer-ipart a gazdák állami segítséggel újra fogják indítani. Ennek következtében nem lesznek 100 %-osan kiszolgáltatva a piac szeszélyeinek, és a piaci felvásárlás sokszor spekulatív kiszolgáltatottságának.

Térségemben, Békés megye 3-as számú választókörzetében a lakosság mintegy 90 %-a mezőgazdaságból él, ezért én megnyugvással és jó szívvel szavaztam meg 2013. június 21-én az új magyar földtörvényt, mert ez nem csak a mezőgazdaságból és földből élők, hanem a magyar haza érdekét is szolgálja.

A magyar föld soha nem volt és nem lesz eladó senki számára! A magyar föld Magyarországé!
Dr. Kovács József

Országgyűlési képviselő

Választókerületi elnök

Békés megye 3. választókerület