Hírek - Dr. Kovács József

Dr. Kovács József sajtóközleménye az Idősek Világnapja alkalmából

Dr. Kovács József sajtóközleménye az Idősek Világnapja alkalmából

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ebből az alkalomból szeretettel és tisztelettel köszöntöm az időseket, a nyugdíjasokat!


Azt a nemzedéket, amely kemény munkával és kitartással megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a ma aktív korosztály végzettséget szerezzen, munkához juthasson, demokráciában élhessen.

Megbecsülni az időseket és gondoskodni róluk ezért a politika erkölcsi kötelessége is.

Nem térhet vissza az a politika, amely ezt az erkölcsi kötelességet elmulasztotta, amely az időseket ahelyett, hogy segítette volna, létbizonytalanságba taszította.


A Fidesz-kormány – Európa számos országával szemben – a válság ellenére megőrizte a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt, még növelte is azok összegét.

Infláció fölötti nyugdíjemelést tudtunk végrehajtani: a tavaly novemberi 1,6%-os nyugdíj-kiegészítés után idén további 5,2%-kal magasabb nyugdíjat kapott közel 3 millió ember.

Ahogy vállaltuk, teljesítettük: 40 év munka után nyugdíjba mehetnek a nők. Már több mint 108 ezer nő, édesanya élt ezzel a lehetőséggel. Havonta átlagosan 2 ezren élnek ezzel.

Ahogy vállaltuk, teljesítettük azt is, hogy nem engedjük, a kommunista diktatúrát kiszolgáló egykori pártvezetők – különböző jogcímen – extra nyugdíjjárulékot vegyenek fel.

Augusztus 1-jétől megvontuk a korábban kommunista nyugdíjpótlékban részesülők juttatásait. Az áldozatok nyugdíjjárulékának összegét azonban megemeltük. Idén a juttatás havi összege 50 százalékkal nőtt és jövőre újabb 50 százalékkal emelkedik. Nemcsak összegben, de vásárlóerőben is többet ér a nyugdíj a rezsicsökkentésnek és az 1970-es évek óta nem látott rekord-alacsony inflációnak köszönhetően.

Dr. Kovács József


A kormány nemcsak a nyugdíjak megvédésével segíti a nyugdíjasokat: a mindennapi megélhetés költségei a rezsicsökkentéssel jelentősen csökkentek. Eddig kilenc szolgáltatás díja csökkent: januártól 10%-kal alacsonyabb a földgáz, az áram és a távhő ára, júliustól a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés díja csökkent. Novembertől már a tavalyi árnál 20%-kal kell kevesebbet fizetni az áram, a gáz és a távfűtés áráért.

A kistelepülésen élő, rászoruló időseket szociális tűzifa programmal segítjük, immár 3. éve. Az ingyenes tűzifát az önkormányzatok osztják szét. Idén kétszer annyi kormányzati támogatást  (1 Mrd. Ft helyett 2 Mrd. Ft-ot) fordítunk erre a programra.

A jelenlegi kormány nem hagyja büntetlenül az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket sem. A júliusban életbe lépett új Büntető Törvénykönyv minősített esetté tette az idősek sérelmére elkövetett rablást, fizikai bántalmazást, kifosztást, sikkasztást és csalást.

Az idősek egészségének megőrzése érdekében szűrőprogramokat indítottunk. 2011 őszétől napjainkig 2000 gyógyszer árát csökkentettük. Ezekben a hetekben 58 járásban egészségfejlesztő irodák létrehozása történik, ahol az idősek közösségi életét, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését célzó programok zajlanak.

Megkezdődött a Segítő kezek országos mintaprogram kidolgozása is, amely a 80. életévüket betöltött idős embereknek nyújt segítséget önálló életvitelük megőrzéséhez, továbbá életkorukból, mentális és egészségi állapotukból eredő problémáik megoldásához.


Mindeközben a bukott baloldal eltörölné a rezsicsökkentést és újra nyugdíjadót akar.

Teljesen mindegy, mit ígérgetnek a szocialisták a nyugdíjasoknak, soha egyetlen ígéretüket sem teljesítették, sőt, homlokegyenest az ellenkezőjét csinálták annak, amit ígértek.

A szocialisták, kormányzásuk alatt a nyugdíjasokat teljes létbizonytalanságba taszították, a nyugdíjak értékét évről évre csökkentették, a rezsi árát tizenötször emelték.

Törvénybe foglalták, hogy legyen nyugdíjadó, amely életbe is lépett volna 2013-ban, ha 2010-ben ők maradnak hatalmon. Ez havi 16-20 ezer forinttal csökkentette volna a nyugdíjak összegét.

2008-ban egyetlen tollvonással elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól. Elmulasztották a nyugdíjkorrekciókat, ezért évről évre kevesebbet ért a nyugdíj.

A szocialisták kormányzásuk idején a nyugdíjasok megélhetését keservessé tették.

Tizenötször emelték a rezsiárakat, a gáz árát háromszorosára, az áramét duplájára emelték.

Ha rajtuk múlt volna, ma vizitdíjat és kórházi napidíjat is fizetnének a nyugdíjasok. Ezt egyedül a Fidesz által kezdeményezett 2008-as szociális népszavazás akadályozta meg.

A baloldal kormányzása alatt 140%-kal emelte a vasúti utazás árait. A Bajnai-kormány regisztrációs jegyet fizettetett volna a nyugdíjasokkal is.

A szocialisták a magyar emberek nyugdíj-megtakarításait külföldi pénztárak kezére játszották át és hagyták, hogy az állami nyugdíjkassza az összeomlás szélére kerüljön. A kormányváltáskor 357 milliárd forint hiányzott a magyar emberek nyugdíjából.

IMF-hitel nélkül már a nyugdíjakat se tudták volna kifizetni. Veszélybe sodorták minden jelenlegi és minden jövőben nyugdíjas ellátását.

Ha a bukott baloldalon múlna, az időseket újra megszorításokkal sújtanák.

Bajnai Gordon és Mesterházy Attila 532 Mrd. forintos megszorítást jelentő intézkedést jelentett be. Ha rajtuk múlik, kivezetik a bankadót és a mohó multikat terhelő különadókat. Ennek az árát újra a nyugdíjasokkal és családokkal fizettetnék meg, ahogy tették azt kormányzásuk alatt.Kedves Nyugdíjas Embertársaim!Ne higgyenek semmilyen hazugságnak, a bukott baloldalt csak a hatalom és a pénz érdekli! 
Higgyenek a valóságnak, hiszen a szocialistákkal ellentétben a Fidesz-kormány nemcsak szavakban, hanem tettekben is a nyugdíjasok mellett áll!Hosszú, jó egészségben eltöltött éveket kívánok Mindannyiuknak!

Dr. Kovács József

a Fidesz Békés megye 3. körzet egyéni országgyűlési képviselője

Választókerületi elnök